Product

 

ระบบประชุม SessionCall เป็นระบบประชุมออนไลน์ ที่มีความสามารถครบถ้วน ทั้งด้านภาพและเสียง รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ใน
การนำเสนอพรีเซนต์เทชั่น และการใช้งานร่วมกัน เช่น Whiteboard, PowerPoint, Video, Image, Poll Vote พร้อมกับ
ความสามารถในการบันทึกการประชุม ที่มาพร้อมกับโปรแกรม

 

SessionCall Video Conference

sessioncall_logo

 • รองรับการประชุมวีดีโอระดับ HD
 • สามารถแสดงผู้ร่วมสนทนาได้ หลายภาพในหน้าจอเดียว เช่น 4,6,9,16 ถึง 64 หน้าจอ และแบบเต็มหน้าจอ
 • รองรับรูปแบบการประชุมหลายรูปแบบ เช่น การประชุมกลุ่ม การสัมมนา และการเทรนนิ่ง
 • รองรับการสื่อสาร ทั้งวีดีโอ เสียงและข้อมูลนำเสนอ
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการเข้ารหัสแบบ 256bit สำหรับการสื่อสารข้อมูล
 • สามารถแชร์หน้าจอ แชร์ไฟล์ รวมถึงการให้ปลายทางสามารถเข้าร่วมแก้ไขหน้าจอได้
 • แสดงเอกสารต่างๆ เช่น PowerPoint หรือ รูปแบบ ในหน้าการนำเสนอ
 • สนทนาด้วยข้อความ
 • มีแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (Vote/Poll)
 • รอบรับการประชุมผ่าน Windows และ MAC OS
 • รองรับการประชุมผ่าน Mobile IOS/Andorid

 รองรับการแสดงภาพวีดีโอจำนวนมาก

multiple_video_conference

รองรับการแสดงภาพวีดีโอจำนวนมากให้อยู่ในหน้าจอเดียวกัน เช่น 4,9,16,25 จนถึง 64 หน้าจอ ช่วยให้ในการประชุมจำนวนมาก
สามารถแสดงภาพของผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกคน รวมถึงความสามารถในการกำหนดให้แสดงภาพแบบหมุนเวียนอัตโนมัติ
(ตามรายชื่อที่เลือกไว้)

 

รองรับการใช้ผ่านอุปกรณ์มือถือ

mobile_icon

รองรับการใช้ผ่านอุปกรณ์มือถือ เช่น iPhone/iPad (IOS.7) และ Android (Ver.4) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งภาพและเสียง
ในการประชุม รวมถึงสามารถ รับการนำเสนอเอกสาร Power point และ Share Desktop จากส่วนกลางได้

 

การนำเสนอเอกสารและทำงานร่วมกัน

wb

การใช้งาน Whiteboard โดยสามารถนำเสนอเอกสาร เช่น รูปภาพ และ PowerPoint พร้อมทั้งความสามารถในการขีดเขียน
วาดเส้น ข้อความต่างๆ ขณะทำการประชุม รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกัน โดยสามารถให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ
สามารถเข้ามาขีดเขียน วาดเส้น หรือใช้เครื่องมือร่วมกัน ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ความสามารถในการบันทึกการประชุม

record1

มีความสามารถในการบันทึกการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ (host/presenter) สามารถบันทึกการประชุมจากโปรแกรม
ที่ใช้ในการประชุมได้  ไฟล์สำหรับการบันทึกจะถึงเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถบันทึกทั้งภาพและเสียง รวมถึงการใช้
งานอื่นๆ บนหน้าจอโปรแกรม ไฟล์ที่บันทึกเป็นไฟล์ WMV ซึ่งสามารถนำมาแสดงได้ทันที

 

สร้างแบบสอบถาม

vote

สามารถสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้แสดงความคิดเห็น โดยสามารถแสดงได้ทั้งแบบ เลือกคำตอบคำตอบเดียว หรือหลายคำตอบ
และสามารถส่งคำถามให้ ทุกคนในห้องประชุม หรือเฉพาะบางบุคคลได้ โดยคำตอบ จะแสดงออกมาเป็นสถิติ และสามารถส่งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมดูสถิติได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8043434